Privacy Statement

Hoveniersberg 71  4708HE Roosendaal


06-14451341

Email: info@lifecoachmarcvanbuijten.nl

Life Coaching Marc van Buijten


Voor Bewustwording en Persoonlijke Groei


Coaching Roosendaal

                                                                    JOUW PRIVACY


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst) Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.


Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.


Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens,

  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens


Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

  • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

  • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.


Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.


PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota eventueel kan declareren bij je zorgverzekeraar.

  • Jouw naam, adres en woonplaats

  • Jouw geboortedatum

  • De datum van de behandeling

  • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling hypnotherapie’, of 'psychosociaal consult en de kosten van het consult.

Life Coaching Roosendaal

Life Coach

Marc van Buijten


Voor Bewustwording

en Persoonlijke groei

Volg mij op

Facebook

KvK: 75329514


Rekeningnummer: NL43RABO0344956210Contact

info@lifecoachmarcvanbuijten.nl

06 144 51 341

Hoveniersberg 71     

     4708HE Roosendaal (NB)

SiteLock

Copyright © All Rights Reserved

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.

Accepteren