Hoe werk ik
angst Roosendaal

Kennismakingsgesprek: dit gesprek wat 20 minuten duurt is geheel gratis en is bedoeld om kennis te maken met elkaar en je hulpvraag aan mij voor te leggen. Ik kan uit ervaring aangeven hoeveel sessies er ongeveer nodig zullen zijn om jouw situatie/probleem te kunnen oplossen/verbeteren. Als er een klik is, dan plannen we het eerste gesprek.


1e Gesprek: In het eerste gesprek zullen we verder in gaan op jouw hulpvraag.Tevens wordt er een coach-overeenkomst opgesteld. Hierin staan de wederzijdse afspraken tussen coach en client vermeld. Voordat we kunnen beginnen aan het gezamenlijk onderzoek naar de oplossing van jouw hulpvraag, wil ik graag eerst meer van jou te weten komen. Dit doe ik aan de hand van een vragenlijst die we samen bespreken  Hier worden vragen gesteld over verleden, familiebanden, medische voorgeschiedenis, medicijngebruik etc. 


2e Gesprek: tijdens dit gesprek zullen we door middel van diverse vraagtechnieken en/of oefeningen aan de slag gaan met jouw hulpvraag. Tijdens dit gesprek krijg je soms oefenopdrachten mee voor thuis. Het is zeer belangrijk dat je thuis oefent zodat het geleerde "eigen" wordt.


Vervolggesprekken: mocht je het noodzakelijk vinden dat er nog meer coachinggesprekken nodig zijn, dan plannen we deze in. Jij geeft zelf steeds aan of er behoefte is aan een vervolggesprek.


Alles wat inhoudelijk in mijn praktijk besproken wordt valt uiteraard onder het beroepsgeheim.