Is er leven na de dood ?

Is er leven na de dood ?


Dat is een vraag die veel mensen graag beantwoord zouden zien in hun leven. Hoe zou jij je voelen als je de garantie zou hebben dat jouw leven niet eindigt als je sterft hier op aarde ? Dat jouw ziel gewoon voortleeft en dat je meerdere malen terugkeert naar de aarde in een nieuw leven ?


Dat zou een heel ander perspectief geven aan de invulling van ons leven. We hoeven dan geen angst meer te hebben dat we onze partners, kinderen, familie en vrienden nooit meer zullen zien. We hoeven dan niet bang te zijn dat we niet alles hebben kunnen doen wat we graag hadden willen doen in ons leven hier op aarde. We komen immers toch nog vele malen terug. Als we sterven gaan we terug naar "De Bron" Dit is de oorsprong waar we vandaan komen. Als we geboren worden op aarde neemt onze ziel plaats in een "aards lichaam" en ondergaat vele ervaringen/levenslessen waardoor de ziel groeit en het bewustzijn toeneemt. Toename van het bewustzijn is ontzettend belangrijk voor de evolutie van de mens. Als we steeds meer respect voor elkaar en voor de natuur krijgen zal de wereld er mooier uit gaan zien. Op dit moment zie je dan ook overal ter wereld initiatieven ontstaan die er voor zorgen dat we beter met onze leefomgeving en met elkaar om gaan, zodat de aarde op termijn leefbaar blijft voor iedereen. We komen allemaal uit dezelfde bron maar hebben daarnaast ook andere ideeen en normen en waarden. Ondanks het feit dat we dus allemaal familie van elkaar zijn, ontbreekt het helaas vaak aan wederzijds respect/begrip.


Sommige mensen zijn gevoeliger dan anderen, en nemen soms dingen waar die andere mensen niet waar kunnen nemen. Ik ben een van die mensen die een hogere gevoeligheid heeft dan gemiddeld. Dit noemen we een HSP-er (High Sensitive Person) Als kind zag en voelde ik dingen die andere mensen in mijn omgeving niet konden zien of konden voelen. Op latere leeftijd (25) werd ik door een stem 3 maal gewaarschuwd en behoed voor een dodelijk ongeval. Vanaf die tijd ben ik de gevoeligheid heel serieus gaan nemen. Het heeft me al heel veel mooie ervaringen opgeleverd die me gesterkt hebben bij "vervelende gebeurtenissen" die mij overkwamen in het leven. Zo heb ik diverse malen contact gehad met overledenen waaronder mijn eigen vader die absoluut niet geloofde in een leven na de dood. Die ervaringen hebben mij enorm gesterkt. Wetende dat het leven niet eindigt, maar oneindig is. Dat ik de geliefde mensen die mij reeds zijn ontgaan weer terug zal zien op het moment dat ik zal sterven en terugkeer naar "De Bron" Als wij als mens sterven worden we opgehaald door bekenden die ons reeds zijn voortgegaan. Bij mijn vader waren dat zijn ouders en schoonouders. Je ziet dan ook vaak bij mensen die sterven dat ze een vredige uitdrukking op het gezicht hebben. Ze gaan weer terug naar "huis" en worden weer herenigd met degenen die hen voor gingen. 


Wil jij hier meer over weten ? Ervaar jij ook wel eens dingen die niemand anders ervaart en kun jij hier met niemand over praten ? Of heb jij moeite met rouwverwerking ?


Laat mij je dan helpen. Je hoeft het niet alleen te doen........